Телефон: 0876 83 40 10         e-mail: semers55@mail.bg

Цени

Цените в таблицата се отнасят за еднократно третиране на площи срещу хлебарки


Пръскане срещу хлебарки

 • Квадратура на помещението
 • Гаранция *
 • Време за реакция
 • Безплатен оглед
 • Сертификат за използвания препарат
 • Протокол за обработка
 • Инструктаж за бъдеща превенция
HOT
до 60 м2
29.00лв

Smiley face

 • до 60 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT
До 100 м2
31.00лв

Smiley face

Най-Добро
 • до 100 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT
До 150 м2
35.00лв

Smiley face

 • до 150 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT

 

* За да Ви дадем гаранция от 6 месеца е нужно да се направи втора обработка на площите 2 седмици след първоначалната обработка. Ако след предприети 2 обработки и в рамките на 6 месеца проблемът се появи отново, третирането е за наша сметка.
** Семерс55 ЕООД си запазва правото да преценява след оглед нужния брой обработки при силно засегнати площи от големи колонии инсекти.

Цените в таблицата се отнасят за еднократно третиране на площи срещу дървеници


Пръскане срещу дървеници

 • Квадратура на помещението
 • Гаранция *
 • Време за реакция
 • Безплатен оглед
 • Сертификат за използвания препарат
 • Протокол за обработка
 • Инструктаж за бъдеща превенция
HOT
до 100 м2
38.00 лв.

Smiley face

 • до 100 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT
от 100 до 300 м2
0.27 лв./м2

Smiley face

Най-Добро
 • до 300 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT
от 300 до 1000 м2
0.20 лв./м2

Smiley face

 • до 1000 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT


 

 

Цените в таблицата се отнасят за еднократно третиране на площи срещу кърлежи


Пръскане срещу кърлежи

 • Квадратура на помещението
 • Гаранция *
 • Време за реакция
 • Безплатен оглед
 • Сертификат за използвания препарат
 • Протокол за обработка
 • Инструктаж за бъдеща превенция
HOT
до 1000 м2
60.00 лв.

Smiley face

 • до 1000 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT
от 1000 до 3000 м2
120.00 лв.

Smiley face

Най-Добро
 • до 3000 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT
от 3000 до 5000 м2
190.00 лв.

Smiley face

 • до 5000 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT

 

* За да Ви дадем гаранция от 6 месеца е нужно да се направи втора обработка на площите 2 седмици след първоначалната обработка. Ако след предприети 2 обработки и в рамките на 6 месеца проблемът се появи отново, третирането е за наша сметка.
** Семерс55 ЕООД си запазва правото да преценява след оглед нужния брой обработки при силно засегнати площи от големи колонии инсекти.


 

 

Цените в таблицата се отнасят за еднократно зареждане на обектите с отровни точки

 


 

 

Дератизация

 • Квадратура на помещението
 • Гаранция *
 • Време за реакция
 • Безплатен оглед
 • Сертификат за използвания препарат
 • Протокол за обработка
 • Инструктаж за бъдеща превенция
HOT
до 100 м2
38.00 лв.

Smiley face

 • до 100 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT
от 100 до 300 м2
49.00 лв.

Smiley face

Най-Добро
 • до 300 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT
от 300 до 1000 м2
89.00 лв.

Smiley face

 • до 1000 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT

 

* Гаранцията се състои в ежемесечен мониторинг на поставените точки за гризачи. През този период, ако има изядена отрова или липсващи кутии, Вие заплащате само стойността за тяхното възстановяване или зареждане. Цените на отровата и кутиите се дискутират след първоначалното зареждане, в зависимост от вида помещение и нужните за целта средства за борба.


Цените в таблицата се отнасят за еднократно третиране на площи срещу бълхи

 


 

 

Пръскане срещу бълхи

 • Квадратура на помещението
 • Гаранция *
 • Време за реакция
 • Безплатен оглед
 • Сертификат за използвания препарат
 • Протокол за обработка
 • Инструктаж за бъдеща превенция
HOT
до 100 м2
28.00 лв.

Smiley face

 • до 100 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT
от 100 до 300 м2
45.00 лв.

Smiley face

Най-Добро
 • до 300 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT
от 300 до 1000 м2
85.00 лв.

Smiley face

 • до 1000 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT


Цените в таблицата се отнасят за ежемесечно третиране на помещения с обществено значение

 


 

 

Обработка на заведения

 • Квадратура на помещението
 • Гаранция *
 • Време за реакция
 • Безплатен оглед
 • Сертификат за използвания препарат
 • Протокол за обработка
 • Инструктаж за бъдеща превенция
HOT
до 50 м2
15.00

лв./месец

Smiley face

 • до 50 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT
до 150 м2
31.00

лв./месец

Smiley face

Най-Добро
 • от 50 до 150 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT
до 300 м2
39.00

лв./месец

Smiley face

 • от 150 до 300 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
HOT

* Ние гарантираме за качеството на нашите услуги. Ако възникнат проблеми в периода между ежемесечните обработки, нашите екипи ще реагират в рамките на 24 часа и ще ги отстранят без допълнително заплащане от Ваша страна.
** За помещения и открити площи извън посочените в таблицата параметри се изготвят индивидуални ценови предложения след предварителен оглед.


Цените в таблицата се отнасят за ежемесечно третиране на помещения с обществено значение, при предплащане на цялата сума за срок от 12 месеца.

 


 

 

Предплатени абонаменти

 • Квадратура на помещението
 • Гаранция *
 • Време за реакция
 • Безплатен оглед
 • Сертификат за използвания препарат
 • Протокол за обработка
 • Инструктаж за бъдеща превенция
 • Вид Обработка
HOT
до 50 м2
144.00 лв.

Smiley face

 • до 50 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
 • Дезинсекция и Дератизация
HOT
до 150 м2
288.00 лв.

Smiley face

Най-Добро
 • от 50 до 150 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
 • Дезинсекция и Дератизация
HOT
до 300 м2
380.00

лв./месец

Smiley face

 • до 300 м2
 • 6 месеца
 • до 48 часа
 • Да
 • Да
 • Да
 • Да
 • Дезинсекция и Дератизация
HOT

 

* Ние гарантираме за качеството на нашите услуги. Ако възникнат проблеми в периода между ежемесечните обработки, нашите екипи ще реагират в рамките на 24 часа и ще ги отстранят без допълнително заплащане от Ваша страна.
** За помещения и открити площи извън посочените в таблицата параметри се изготвят индивидуални ценови предложения след предварителен оглед.