Телефон: 0876 83 40 10         e-mail: semers55@mail.bg

Начало

Слайдър

ДДД фирма СЕМЕРС55 ЕООД, Извършва ДДД дейност

Дезинфекция-Унищожаване на вредни патогенни микроорганизми.
Дезинсекция-Комплекс от мерки за унищожаване на вредни насекоми-хлебарки, мравки, кърлежи,    бълхи, дървеници, мухи, комари, оси и др.
Дератизация-Унищожаване на гризачи, мишки и плъхове.

Обработки се извършват в:
∙ частни домове
∙ заведения за обществено хранене
∙ предприятия в областта на производството, туризма, хранително-вкусовата промишленост
∙ административни сгради и офиси
∙ открити площи

Начин и методи на работа
∙  модерна, специализирана техника
∙ опитни и квалифицирани специалисти, притежаващи необходимите разрешителни за упражняване на   дейноста
∙ използване на нискотоксични, щадящи човешкото здраве и околната среда препарати и помощни             средства на водещи европейски компании
∙ оценка на риска от висока заселеност с насекоми и гризачи
∙ препоръки за привантивни мерки
∙ прилагане на индивидуална схема за всеки клиент
∙ обраборки в удобно време, без прекъсване на работния процес

 Услугите могат да бъдат:
- извършени еднократно
- абонаментно обслужване по договор

Фирмата изготвя и води изрядни документи за обработките, изисквани от проверявящите органи РИОКОЗ(ХЕИ), МЗ, НЦЗПБ, РЗИ!!!